Tất cả
40 tướng trở lên: 100%
ních cực khủng: 20%
trắng thông tin: 100%
ních bị khóa: 2%
320,000đ