Tất cả
thông tin dưới ảnh
Tướng: 13
Skin: 5
Rank: Bạch kim 5
Vàng: 2363
150,000đ
thông tin dưới ảnh
Tướng: 13
Skin: 6
Rank: Kim cương 3
Vàng: 1777
200,000đ